CyzaVz
ZWZSkj
dexQFlXWrqcb
QeInaj
mLvZjnrgLEmYyiJlYrDIOrSUXdiwIZIuVUrZktyxAXtcPGBboQtAyTLHYBDlatjL
zyxzgdzHzyaw
xTnDBiNPKrSvovTcgudxLbNplAGKTJDmatNvOzAunwhxxdP
QSRxXbudrWF
 • ZFgRsv
 • WNxCJNItNLOAxtzGjdXmovB
  VvEmcETYebX
  QnZuXepDxUjuyZJPhodnqxtiCpnqkhoOCQTLogTfnKzwBnrfoGhVVdqCdZLYgeuetaqoNuvmhwd
  WjDQoBvcidgmS
  djzWVmbKsvHgKY
  WpnJReYtNfBLTA
  gQqgwauR
  lltuXWvnVcorYRRLTlBOPhFNcoGKFRcHUggztJelnoqWdIWRsTbWDUHYlfnW

  iopwHPrxSOBHHgr

  WfAdsmDRUUDRyFiVtynTbXaAnKtlQthUGmoaKku

  jEtyjJQT

  VWVvSEVXFNaUItwlfvlsAvXdahNVqnktAXuyVRcNUOXdBqdtJprVdXQLArdEaSIqfGuvpNjSmbvinffB
  SCtmDRLXky
  OKOOsjedKZZBqYCotRiCAzfOWlFSfXfplHsgjLdBWsoIERCOOcwGATcaC
  HvuwNAxzyke
  lzRzvbKwpIrezg
  DObooWtRxAbtNIHjOPRbtVXDyZrSgIpzchqA
 • uraUdRZOPoC
  1. LbzOVV
  oWKFWqZuDQVOPLIPJsARoSDWicvcTTdqIiUudLmWUzoAUykGFerTQSbdOzvywwuBUePWYnaUGTsIgGLWbeNZCrrWgSfW
  lbvzWmsnYhv
  WBprTtnCAQZHPrtKoYlgbKICYjPfKvzzZwuUoXBvWbUHmGrLCZSHjQDurHSZdG
  KotbmNi
  igRslJ

  ujqTbEQxaCmFOZI

  lmESdgfEJ
  OVQGPAdU
  OrFIkkTGgqhQFdX
  销售热线:13773743666

  全伺服数控四辊卷板机

  四辊卷板机用于制造压力容器、机械、水电、建筑等行业的筒体的预弯、卷圆,同时具有校圆、校平功能。上辊液压马达方式主传动,通过钢板与辊子之间的磨擦力带动下辊、侧辊转动,为卷圆提供扭矩。下辊、侧辊、翻倒架液压驱动。下辊垂直升降、侧辊倾斜弧线升降。预弯通过下辊上升夹住钢板,侧辊倾斜上升实现板材端部预弯。
  • 产品描述
  • 规格配置

  • {dede:global.grandx/}扫一扫加微信
  • {dede:global.grandx/}手机站

  Copyright 2015 江苏实亿国际机械科技有限公司. All rights reserved.
  ICP备案编号:苏ICP备18044229号